Babalwa M & Stixx – Izithembiso Lyrics

Babalwa M & Stixx – Izithembiso Lyrics

The soulful piano in “Izithembiso” by Babalwa M featuring Stixx resonated deeply with us. This track from his Pisces EP has a truly enchanting quality that is bound to captivate listeners everywhere.

If you have had the chance to listen to this song, you may be interested in exploring its lyrics, which we are pleased to provide for you here.

Lyrics
Iyelele!
Iyelele
Iyelele
Ngizizamela indlel’enethemba
Inhliziyo ivulekil’imhlophe qhwa
Khula,khula,khula
Indlel’ivulekile kume mina
Nkosi thuma mina kuzovela
Uma ungibiza ng’yosabela
Khula,khula,khula

Indlel’ivulekile kume mina
Noma ngihamba umathanda wami
Ngiyazi wena uzong’lawula
Iyelele
Noma ngihamba umathanda wami
Ngiyazi wena uzong’lawula
Iyelele!
Noma ngihamba umathanda wami
Ngiyazi wena uzong’lawula
Iyelele!x3
Noma ngihamba umathanda wami
Ngiyazi wena uzong’lawula
Iyelele!x3
Ukukhal’akusizi,vuk’uzilwele nawe!
Zilwele nawe bo!
Akekho ozokusukumela
Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)
Akekho ozokusukumela
Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)
Akekho ozokusukumela
Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)
Akekho ozokusukumela
Vuk’uzilwele nawe!
Akekho ozokusukumela

Noma ngihamba umathanda wami
Ngiyazi wena uzong’lawula
Iyelele! x3
Noma ngihamba umathanda wami
Ngiyazi wena uzong’lawula
Iyelele! x3
Noma ngihamba umathanda wami
Ngiyazi wena uzong’lawula
Iyelele! x3
Noma ngihamba umathanda wami
Ngiyazi wena uzong’lawula
Iyelele! x3

Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)
Akekho ozokusukumela
Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)
Akekho ozokusukumela
Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)
Akekho ozokusukumela
Vuk’uzilwele nawe!(zilwele nawe bo!)
Akekho ozokusukumela

Vuk’uzilwele nawe bo!
Akekho ozokusukumela
Vuk’uzilwele nawe bo!
Akekho ozokusukumela